fizikamina

Dobrodošli na moj blog

17.12.2009.

Fukoovo klatno

Слика:Foucault pendulum animated.gif
Fukoovo klatno je dobilo ime po francuskom fizičaru Leonu Fukou koji ga je upotrebio u svom eksperimentu zamišljenom da dokaže da Zemlja rotira oko svoje ose.

Žan Bernar Leon Fuko je francuski fizičar koji je s Armanom Fizoom izmerio brzinu svetlosti. Ogledom s klatnom (Fukoovo klatno) dokazao rotaciju Zemlje. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama (Fukoove struje).


17.12.2009.

Mehanicki talasi

Kada na mirnu povrsinu vode padne neki insekt, na tom mjestu insekt izazove poremecaj. Cestice na mjestu poremecaja osciluju i taj poremecaj se prenosi na susjedne cestice vode, stvara se talas.
Talas je prenosnik oscilatornog kretanja.
Слика:Talas ts.gif
Sredine sva tri agregatna stanja prenose talase.
Mehanicki talasi se ne prenose kroz prazan prostor (vakum).

Postoje dvije vrste mehanickih talasa:
1. transverzalni (poprecni)- ako pod uticajem nekog talasa cestice osciluju okomito na pravac prostiranja talasa2. longitudinalni (uzduzni)- talas pod cijim uticajem cestice osciluju okomito na pravac prostiranja talasa
 

Vrijeme za koje se izvrsi jedna oscilacije zove se period oscilovanja T. broj oscilacija u jedinici vremena je frekvencija f.Jedinica za frekvenciju je herc (Hz).


Valna duzina
je rastojanje dvije susjedne tacke koje su u fazi oscilovanja.
Talasi se uvijek prostiru u nekom odredjenom prostoru. Povrsina do koje talas dodje u nekom trenutku predstavlja skup tacaka koje su u fazi oscilovanja. Takva povrsina se naziva talasni front.
Linije koje od izvora ideu u smjeru i pravcu prostiranja talasa zovu se talasni zraci.

17.12.2009.

Vrste oscilacija

a) slobodne oscilacije

U dosadasnjim razmatranjima harmonijskih oscilacija i oscilacija opcenito nismo uzimali nikakve smetnje i otpore koji se prirodno javljaju. Kada ne bi bilo smetnji, takvi uslovi su bili idealni, a te oscilacije bi bile odgovarajuce oscilacije. te smetnje se ponekad mogu svesti na veoma male mjere, ali se nikad ne mogu potpuno odkloniti.
http://web.math.hr/nastava/vms/vjezbe1.gif

b) Prigusene oscilacije


Razni otpori i trenja dovode do smanjenja amplitude oscilovanja pa se takve oscilacije zovu prigusene oscilacije. Kineticka i potencijalna energija se pri oscilovanju smanjuje pod uticajem tih smetnji. Koeficijent amortizacije k je odnos amplitude tokom jednog perioda i amplitude tokom narednog vremena:
            k=a1\a2=a2\a3=...
slobodne oscilacije

c) Rezonancija

Ako na tijelo djeluje neka vanjska sila koja ga pobudjuje na oscilovanje, ili ako jedan oscilator osciluje pod uticajem drugog, odgovarajuce oscilacije ce biti prinudne oscilacije.
 Rezonancija pojava kada jedan oscilator (rezonator) osciluje pod uticajem drugog (pobudjivac)
. Amplituda oscilovanja rezonatora je maksimalna kada je frekvencija f pobudjivaca priblizno jednaka ili upravo jednaka sopstvenoj frekvenciji rezonatora.

12.12.2009.

Kaltno

Klatnom nazivamo svako tijelo koje se nalazi u stabilnoj ravnotezi i koje se moze klatiti oko osovine izvan svog tezista.

MATEMATICKO KLATNO

Matematicko klatno je materijalna tacka (tj. tijelo odredjene mase a zanemarivih dimenzija) objesena o neistegljivom koncu. Vrijeme za koje se izvrsi jedna oscilacija je period matematickog klatna.
Слика:Simple pendulum height.png

Kada bi se odklonile sve smetnje i izbjegli gubici, mehanicka energija klatna bi bila konstantna, a klatno bi trajno oscilovalo istih karakteristika, s istim periodom i amplitudom oscilovanja. To bi bile neamortizovane oscilacije.
U praksi postoje trenja i otpori sto dovodi do smanjenja mehanicke energije i smanjenja amplitude oscilovanja. To su amortizovanje oscilacije.

Oscilacije cije se osnovne velicine koje ga opisuju(elongacija, brzina i ubrzanje), mogu izraziti kao sinusne i kosinusne(dakle harmonijske) funkcije vremena, zove se harmonijsko oscilovanje.

Matematičko klatno kao harmonijski oscilator

Слика:Pendulum animation.gifMatematičko klatno je harmonijski oscilator.

Fizicko klatno

Cvrsto tijelo koje se iz stabilne ravnoteze  moze klatiti oko jedne horizontalne osovine zove se  fizicko klatno.


Izohrone oscilacije fizickog
i matematickog klatna

Pod odredjenim uslovima mozemo imati da jedno matematicko katno i odredjeno fizicko klatno osciluje izohrono, to jest da imaju jednake periode oscilovanja.
12.12.2009.

Harmonijske oscilacije

Linearni harmonijski oscilator

Kretanja mogu biti periodicna. Ako se kretanje vrsi periodicno po jednoj te istoj putanji, u dva suprotna smijera, to kretanje je OSCILATORNO. Oscilatorno kretanje obuhvata kretanje iz ravnoteznog polozaja/ polozaja stabilne ravnoteze i vracanje u ravnotezni polozaj.

Ravnotezni polozaj je onaj u kojem postoji ravnoteza sila koje djeluju na tijelo ili materijalnu tacku, tj. u kojem je rezultanta sila jednaka nuli.

Rastojanje krajnjeg od ravnoteznog polozaja zove se AMPLITUDA, a proizvoljno rastojanje od ravnoteznog polozaja zove se ELOGENCIJA. Amplituda je ustvari maximalna elogencija.

Jedna oscilacije je kretanje iz ravnoteznog polozaja u jedan, zatim u drugi amplitudni polozaj i natrag u ravnotezni. Oscilatorno kretanje je peridicno kretanje.

PERIOD T je vrijeme za koje se izvrsi jedna oscilacija. Broj oscilacija u jedinici vremena zove se frekvencija,f.

f = \frac{1}{T} Jedinica za frekvenciju je herc (Hz) sa znacenjem s-1

Oscilacije su harmonijske ako je povratna sila srazmjerna udaljenosti tijela od ravnoteznog polozaja:   

Konstanta k je keoficijent proporcinalnosti, F je povratna sila, a x udaljenost od ravnoteznog polozaja(elogencija). Znak minus potice od suprotnog usmjerenja povratne sile i elongacije.

<< 12/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
****fizikaaa***
***LoOdA fIZika***
World of FIZIKA
eH tA FiZiKa
Svijet fizike
***FIZIKA, SVUDA OKO NAS***
Fizikaaaaa :)
Crazy but not too crazy physics
sussie fizik
hubble
fizikaa5
fizzikaaa
PHISICS
** FIZIKA **
........FiZiK@.........
Fizicari92
Zuka prirodnjak
fizika
fizika za trecijedan
moja fizika
crack
arminfizika
Fizika
više...

BROJAČ POSJETA
69303

Powered by Blogger.ba